Per què Electrans

Electrans desenvolupa la seva pròpia línia de productes a l'avantguarda tecnològica de les aplicacions ferroviàries, sent els seus dissenys adaptables a les necessitats de cada client.

Electrans, empresa fundada a Barcelona el 1977, ha centrat la seva activitat des dels seus inicis en el camp de la senyalització ferroviària, disposant els seus productes de reconeixement mundial i, especialment, en Protecció a Passos a Nivell, Senyalització de Tramvies, Detecció de Trens i Senyals Lluminoses de tecnologia LED.

El progrés constant d'Electrans està motivat pel compromís d'innovació, al servei de l'adaptabilitat de sistemes i productes per les actuals necessitats dels projectes ferroviaris.

El seu resultat el justifica més de deu mil equipaments en servei, sent per això subministrador i fabricant de referència global.