Sistemes de protecció de passos a nivell

Electrans líders en solucions de protecció de passos a nivell. Amb més del 90% de quota de mercat a Espanya i més de 1.000 sistemes de protecció en servei en l'àmbit internacional.

Electrans dissenya, fabrica i integra tots els components dels sistemes de protecció de passos a nivell.

Característiques Principals

  • Nivell d'integritat de la seguretat SIL-4, dissenyat complimentant la normativa CENELEC.
  • Adaptació configurable a les diferents classes de protecció i tipologies de cada aplicació.
  • Dissenyat per tenir un baix consum.
  • Alta fiabilitat > 10 anys i Alta disponibilitat > 99.98%
  • Permet enllaçar sense cables els elements de camp distants, tals com avisos i senyals al tren.
  • Disposa de programes de manteniment preventiu i telediagnosis via GPRS o Fibra Òptica.
  • Consum energètic reduït amb opció d'alimentació fotovoltaica local o distribuïda.
DO YOU NEED FURTHER INFORMATION?
Fill in your contact details in the form below and we will contact you.