COMPTADORS d'EIXOS

Des del 1995, Electrans ha subministrat més de 3500 Comptador d'Eixos.

El sistema Comptador d'Eixos E-CE95 és un equipament electrònic dissenyat per avaluar de manera segura i fiable l'ocupació per un tren d'una secció de via.

Característiques Principals

  • Nivell d'integritat de la seguretat SIL-4, dissenyat complimentant la normativa CENELEC.
  • Arquitectura oberta, modular i configurable.
  • Doble sensor electromagnètic per la detecció de la direcció.
  • Velocitat de detecció fins a 350 km/h i alta immunitat electromagnètica.
  • Fàcil instal·lació i ajustament sense equipament addicional.
  • Comunicació del punt de detecció, analògic o digital amb opcions de xarxa punt a punt o multipunt amb optimització d'obra civil i cablejat.
  • Software programable de manteniment preventiu, registre i telediagnosis.
DO YOU NEED FURTHER INFORMATION?
Fill in your contact details in the form below and we will contact you.