Història

DES DE L'ANY 2010 FINS A L'ACTUALITAT

2013 Consolidació de la internacionalització d'Electrans:

  • Subministrament d'enclavaments ferroviaris: Brasil i Espanya.
  • Subministrament internacional de passos a nivell: Cuba, Dinamarca, Turquia i Espanya.
  • Nominació pel subministrament de la senyalització del Tramvia de Medellín.
  • Subministrament i instal·lació de senyals de tecnologia LED: Brasil, Singapur, Turquia, Portugal i Espanya.

2012 Homologació i Certificació SIL-4 dels focus i senyals de tecnologia LED: LD-120-P, LD-120-PC, LD-140-PC LD-160-PC i LEDVAR.

2011 Homologació i Certificació SIL-4 de la nova versió del pas a nivell (EE-5000). Finalització del projecte de senyalització del tramvia de Saragossa (amb més de 5 premis internacionals).

DURANT ELS ANYS 2000

2005 Homologació i instal·lació de l'Enclavament ENCETRANS amb diferents nivells d'aplicació a instal·lacions de senyalització ferroviària, tramvies i estacions de maniobra amb sistema integrat de comandament centralitzat (CTC) tipus SIGMA.

2004 Homologació i instal·lació en línies d'Alta Velocitat Espanyola (AVE) del focus de senyal lluminosa de tecnologia LED.

2003 Homologació i subministrament de senyals lluminoses amb tecnologia LED en xarxes de Metro i senyals de carretera de passos a nivell.

2000 Homologació i implantació del Sistema Electrònic Modular i Multifunció dels Comptadors d'eixos DEF-97 en senyalització i passos a nivell.

DURANT ELS ANYS 90

1998 Homologació i implantació de l'Equip de Detecció d'obstacles en passos a nivell tipus RDO, mitjançant llaços inductius.

1997 S'instal·la en RENFE el primer sistema de Centralització de Registradors de passos a nivell TRACER a RENFE, evidenciant el seu interès en l'explotació i manteniment.

1993 L'Administració Ferroviària Espanyola homologa el Sistema de Comandament Electrònic ME-4000 de protecció de passos a nivell automàtics, mitjançant Senyalització Lluminosa – Acústica (S.L.A).

1990 Les Administracions Ferroviàries Espanyoles homologuen el Registrador (caixa negra) tipus RDX per passos a nivell, implantant-lo progressivament en totes les seves xarxes.

DURANT ELS ANYS 80

1987 RENFE homologa el Sistema de Protecció de Passos a Nivell Automàtics amb Barreres (S.B.A), s'inicia així a Espanya la fase d'instal·lació de Semibarreres Automàtiques. En aquell mateix any, s'introdueixen els Senyals Alfanumèriques de Fibra Òptica FO-VAR per passos a nivell, que en poc temps passen a establir-se com a principal producte de senyalització.

1983 Es finalitza la implantació del primer sistema de Circuiteria Modular Electrònica FAIL-SAFE per la protecció de passos a nivell. La seva aplicació s'estendrà posteriorment a multitud d'aplicacions de seguretat ferroviària.

1981 El Detector Electrònic de Trens (DEF-87) és desenvolupat en substitució dels detectors mecànics utilitzats en bloquejos i passos a nivell.

DURANT ELS ANYS 70

1979 S'instal·la el primer circuit de via electrònic sense juntes a Espanya.

1978 Es dissenyen i es realitzen les primeres instal·lacions de protecció de passos a nivell automàtics a Espanya. S'inicia així la protecció de passos a nivell per procediments independents del factor humà.